– Tercera fase: Terminació de l’obra –

A data 19 de maig, la tercera fase ja ha començat, sense perdre la continuïtat de les altres fases.

En detall:

  • Zona A: S’ha començat la 3a fase, amb el replanteig dels habitatges, la col·locació dels perfils metàl·lics dels envans de separació i la col·locació dels cèrcols i premarcs de les finestres.
  • Zona B: Encara en la primera fase d’estructura de formigó, ja s’ha executat el sostre del soterrani, amb les piscines de l’SPA i està preparat per formigonar el terra de la planta baixa, estant prevista acabar aquesta fase dins aquest mes de maig , per a continuació muntar l’estructura de fusta durant el mes de juny.
  • Zona D: S’està acabant la 2a fase d’estructura de fusta amb la col·locació dels panells de coberta.
  • Zona C: Molt avançada l’estructura de fusta amb la 3a planta acabada