– Residència passiva a Andorra –

La residència passiva a Andorra és una de les opcions de residència fiscal que ofereix aquest país. Està enfocada a aquelles persones que tenen una residència sense activitat lucrativa al Principat.

Aquest tipus d’autorització està pensada per als residents que romanen al país més de 90 dies a l’any, però no hi exerceixen activitat professional o laboral. Aquests residents han d’acreditar prou ingressos per subsistir sense dependre d’un treball a Andorra.

Hi ha diferents tipus de residència passiva en funció de les característiques de cada resident en què es demana uns requisits diferents:

Residencia pasiva en Andorra

Residència passiva per a inversors

Aquells residents que s’estableixen al Principat, però no exerceixen cap activitat professional o laboral al país, però sí que hi inverteixen.

 • Romandre al país un mínim de 90 dies a l’any.
 • Invertir un capital de 400.000 € en la compra d’un habitatge o inversió en una Societat andorrana.
 • Dipòsit de finança de 50.000 €.
 • Dipòsit màxim de 10.000 € addicionals per a cada membre de la família.
 • Sol·licitud d’autorització de residència sense feina.
 • Passaport
 • Certificat d’antecedents penals net.
 • Acreditar el lloguer o la compra d’un habitatge a Andorra.
 • Estat civil
 • Disposar d’una cobertura mèdica.
 • Demostrar l’autonomia financera amb uns ingressos anuals superiors al 300% del salari mínim andorrà.
 • Revisió mèdica.

Residència passiva per a professionals amb projecció internacional i pensionistes

Aquest tipus de residència va dirigida als residents d’Andorra que no treballen a Andorra, però que ofereixen els seus serveis a escala internacional com ara traders, assessors, youtubers, nòmades digitals…

 • Seu principal del negoci a Andorra
 • Màxim una persona contractada en règim laboral.
 • Demostrar que el 85% dels ingressos es generen a altres països o territoris diferents d’Andorra.
 • Romandre al país un mínim de 90 dies a l’any.
 • Dipòsit de finança de 50.000 €.
 • Dipòsit màxim de 10.000 € addicionals per a cada membre de la família.
 • Acreditar la viabilitat econòmica de l’activitat.
 • Acreditar formació i experiència qualificada per al desenvolupament de l’activitat
 • Sol·licitud d’autorització de residència sense feina.
 • Passaport
 • Certificat d’antecedents penals net.
 • Acreditar el lloguer o la compra d’un habitatge a Andorra.
 • Estat civil
 • Disposar d’una cobertura mèdica.
 • Demostrar l’autonomia financera amb uns ingressos anuals superiors al 300% del salari mínim local.
 • Revisió mèdica.

Residència passiva per raons d’interès científic, cultural o esportiu

Aquest tipus de permís la poden sol·licitar aquelles persones que tenen un reconeixement a escala internacional pels seus dots qualitatius al sector científic, cultural o esportiu. És el cas d’esportistes d’elit que viatgen per tot el món, però que tenen la seva residència al principat.

 • Romandre al país un mínim de 90 dies a l’any.
 • El 85% dels serveis prestats han de ser utilitzats fora del territori andorrà.
 • Dipòsit de finança de 50.000 €.
 • Dipòsit màxim de 10.000 € addicionals per a cada membre de la família.
 • Acreditar el reconeixement internacional al sector científic, cultural o esportiu.
 • Document que acrediti els ingressos de l’any anterior derivats de la vostra activitat.
 • Sol·licitud d’autorització de residència sense feina.
 • Passaport
 • Certificat d’estat civil
 • Acreditar el lloguer o la compra d’un habitatge a Andorra.
 • Justificar les qualitats científiques, culturals o esportives.
 • Demostrar l’autonomia financera amb uns ingressos anuals superiors al 300% del salari mínim local.
 • Certificat d’antecedents penals net.
 • Pensió de jubilació, invalidesa o assegurança.
 • Dipòsit de finança de 50.000 €.
 • Dipòsit màxim de 10.000 € addicionals per a cada membre de la família

Per gestionar aquests tipus de residència no cal fer-los des d’Andorra, només caldrà anar-hi, per formalitzar la sol·licitud i fer el lliurament del permís de residència passiva.

Per obtenir-la és important complir els requisits anteriorment esmentats.

Hi ha altres tipus de residència, uns 6 aproximadament, però es poden agrupar en dues categories: el permís de residència activa i el permís de residència passiva.

La diferència entre elles és el tipus d’activitat professional a desenvolupar. Mentre s’està en actiu es pot sol·licitar la primera i la segona, tal com hem indicat, ofereix la possibilitat de poder viure de manera legal a Andorra sense exercir cap activitat laboral al país.