– Primera Fase: Sosteniment de terres –

Residencial Altavista desembarca a Andorra amb l’inici del projecte Arbres El Tarter.

Arbres El Tarter, amb una ubicació excepcional a Andorra, és un edifici plurifamiliar d’alta gamma que comptarà amb tot luxe de detalls. Exclusivitat, qualitat al més alt nivell, naturalesa i un disseny molt cuidat, es donen la mà en aquest enclavament. És una urbanització de 49 residències úniques i exclusives on poder gaudir de la muntanya, la natura i l’esport. El projecte d’obra es realitzarà en 3 fases. Durant aquest període informarem i documentarem la situació de cadascuna:

A inicis de setembre del 2022, el projecte d’obra s’ha iniciat, s’ha executat la pantalla perimetral de micropilots i s’ha excavat la parcel·la fins al nivell, on es realitzarà la primera línia d’ancoratges.

 • Fase de construcción 1
 • Fase de construcción 1
 • Fase de construcción 1
 • Fase de construcción 1
 • Fase de construcción 1

– Primera Fase: Fonamentació –

Arbres El Tarter evoluciona en la primera fase. A data de 20 d’octubre de 2022, s’ha avançat en els següents passos:

 • En la zona A, l’excavació ha arribat a la cota de fonamentació i s’ha estès la grava filtrant sobre el terreny. Damunt, s’ha col·locat una capa de formigó de neteja i, sobre ella, la làmina d’impermeabilització. A partir d’aquí, començarà la construcció de la llosa de fonamentació.
 • En la zona B, l’excavació es troba al 70%, situant-se en ella la rampa d’accés a l’obra.
 • En les zones D i C continua l’ancoratge de la pantalla de micropilotes, estant l’excavació al 90% d’execució.

D’altra banda, s’ha instal·lat ja la grua torre necessària per a l’execució de l’obra.

Arbres El Tarter evoluciona en la primera fase. Amb data de 3 de novembre 2022, s’ha avançat en els següents passos:

 • En la zona A, s’ha col·locat la ferralla, s’ha formigonat la llosa de fonamentació i s’ha començat a encofrar els pilars de la planta -2.
 • En la zona D, s’ha començat l’estès de grava i l’execució de la capa de formigó de neteja.
 • S’han acabat l’execució de la pantalla de micropilotes amb els seus corresponents ancoratges.
 • Pràcticament, està tota la parcel·la excavada, a excepció de la rampa d’accés a l’obra que es troba en la zona B.

– Fases del projecte –

Primera Fase:

 • Sosteniment de terres mitjançant una pantalla de micropilots ancorada.
 • Fonamentació.
 • Murs de contenció, forjats de lloses de formigó armat a les dues plantes del soterrani i a la planta baixa.

Segona Fase:

 • Estructura de fusta amb panells contra laminats a les plantes d’habitatges i coberta.

Tercera Fase:

 • Façana.
 • Fusteria.
 • Instal·lacions.
 • Acabats interiors.