– Escoles a Andorra –

Si t’estàs plantejant traslladar-te a viure al Principat amb la teva família, estaràs pensant quines són les millors escoles d’Andorra per inscriure als teus fills. Coneix tota l’oferta d’escoles a Andorra i el sistema educatiu.

Al setembre comença l’any d’escolar a Andorra per a tots aquells alumnes amb edats compreses entre els 6 i els 16 anys.
A Andorra coexisteixen diferents mètodes d’ensenyament, de manera que les famílies poden decidir, prèviament, quina és l’escola més indicada per als seus infants.

La selecció del sistema educatiu andorrà, que es divideix en quatre etapes, pot arribar a ser aclaparadora, ja que compta amb tres modalitats diferents a triar: el sistema educatiu andorrà, el sistema educatiu francès i el sistema educatiu espanyol. A més de tot això, el Principat compta amb dues escoles privades, una internacional multilingüe i l’altra segueix el currículum Nacional Britànic.

Tot i que a totes les parròquies hi ha escoles que cobreixen l’educació infantil i primària, les escoles de secundària i batxillerat s’ubiquen a les zones més importants.

Per fer tot això més suportable i comprendre una mica millor el tipus d’elecció de l’escola dels fills, des de Residencial Altavista, hem realitzat una llista d’escoles agrupades per cada sistema educatiu a Andorra per fer més fàcil aquesta elecció tan important:

Escuelas en Andorra

Sistema educatiu andorrà

El sistema educatiu andorrà compta amb centres a totes les parròquies. En aquest sistema, l’idioma vehicular és el català, i el francès com a segona llengua. Les activitats en anglès es fan a través d’un mestre especialista. La llengua espanyola s’introdueix a partir del tercer cicle.

Etapes del sistema educatiu andorrà:

 • Educació maternal (a partir dels 2,5 anys).
 • Primera ensenyança (dels 6 als 11 anys).
 • Segona ensenyança (dels 12 als 15 anys).
 • Batxillerat o Formació professional (a partir dels 16 anys).

Sistema educatiu francès

Aquest sistema educatiu compta amb escoles a gairebé totes les parròquies del Principat. El seu idioma principal és el francès.

Etapes del sistema educatiu francès:

 • Educació maternal (dels 2 als 5 anys).
 • Educació elemental (dels 6 als 10 anys).
 • Educació secundària (dels 11 als 14 anys).
 • Batxillerat o formació professional (a partir dels 15 anys).

Escoles franceses a Andorra:

Escuela francesa

Educació maternal – 2 a 5 anys:

Educació elemental – 6 a 10 anys:

Educació primària – 2 a 10 anys:

Educació secundària i batxillerat – 11 a 17 anys:

Sistema educatiu espanyol

Hi ha dos centres públics (un col·legi i un institut), 3 col·legis congregacionals i un centre privat bilingüe anglès-espanyol.

Etapes del sistema educatiu espanyol:

 • Educació infantil (dels 2 als 5 anys).
 • Educació primària (dels 6 als 11 anys).
 • Educació secundària obligatòria (dels 12 als 15 anys).
 • Batxillerat (a partir dels 16 anys).

Escoles espanyoles a Andorra:

Escuelas en Andorra

Educació infantil, primària i educació secundària obligatòria – 2 a 15 anys:

Educació infantil, primària, Educació secundària obligatòria i Batxillerat – 2 a 17 anys:

Escoles privades: